• Câu hỏi:

  Bốn đảo lớn của Nhật Bản xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích là

  • A. Hô-cai-đô, Hônsu, Xi-cô-cư, Kiu-xiu
  • B. Kiu-xiu, Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư
  • C. Hôn-su, Hô-cai-đô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư
  • D. Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Kiu-xiu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC