YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng theo phép biện chứng duy vật: “Muốn hoạt động thực tiễn thành công chúng ta phái . . . để vạch ra đối sách”.

  • A. Bỏ qua tất cả những hình thức khác nhau chỉ lưu ý đến các hình thức giống nhau
  • B. Biết sử dụng nhuần nhuyễn một bình thức ưa thích
  • C. Biết sử dụng nhiều hình thức khác nhau cho những nội dung khác nhau 
  • D. Coi các hình thức khác nhau có vai trò như nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA