• Câu hỏi:

  Bình quân GDP đầu người của Nhật Bản năm 2001 đạt

  • A. 31.400 USD
  • B. 32.400 USD
  • C. 30.400 USD
  • D. 33.400 USD

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC