AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện rõ rệt của quy luật địa ô là

  • A. Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm theo kinh độ.
  • B. Sự thay đổi của lượng mưa theo kinh độ.
  • C. Sự thay đổi các kiểu thực vật theo kinh độ.
  • D. Sự thay đổi các nhôm đất theo kinh độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>