YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết \(M\left( {0;5} \right),N\left( {2; - 11} \right)\)  là các điểm cực trị của đồ thị hàm số \(f(x)= a{x^3} + b{x^2} + cx + d\). Tính giá trị của hàm số tại x=2.

  • A. f(2) = 1
  • B. f(2) = -3
  • C. f(2) = -7
  • D. f(2) = -11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số \(f(x)= a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) (1)

   \(y' = 3a{x^2} + 2bx + c\) (2)

  Do M,N là các điểm cực trị của đồ thị hàm số, nên thay tọa độ M,N vào (1) và (2) ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {d = 5}\\
  {8a + 4b + 2c + d =  - 11}\\
  {c = 5}\\
  {12a + 4b + c =  - 11}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a = \frac{5}{2}}\\
  {b =  - \frac{{23}}{2}}\\
  {c = 5}\\
  {d = 5}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow y = \frac{5}{2}{x^3} - \frac{{23}}{2}{x^2} + 5x + 5\\
   \Rightarrow y\left( 2 \right) =  - 11
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA