YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết \(m_p\) = 1,007276u, \(m_n\) = 1,008665u và hai hạt nhân Neon \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\), \(_{2}^{4}\textrm{He}\) có khối lượng lần lượt \(m_{Ne}\) = 19,98695u, \(m_{\alpha }\) = 4,001506u.

  Chọn trả lời đúng:

  • A. Hạt nhân Neon bền hơn hạt α 
  • B. Hạt nhân α bên hơn hạt Neon
  • C. Cả hai hạt nhân Neon và α đều bền như nhau 
  • D. Không thể so sánh độ bền của hai hạt nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3549

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA