• Câu hỏi:

  Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng 

  • A. Ngăn chặn thực hiện nạn phá rừng, tích cực trồng rừng
  • B. Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên
  • C. Vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh, định cư
  • D.

   Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC