AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp cho thụ tinh nhân tạo đạt sinh sản cao và dễ đạt được mục đích chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?

  • A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
  • B. Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể.
  • C. Nuôi cấy phôi.
  • D. Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>