ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Biến dị di truyền ở các loài vi khuẩn có thể được tạo ra bằng những cơ chế

  • A. đột biến, biến nạp, tải nạp.
  • B. đột biến, biến nạp, tải nạp và tiếp hợp.
  • C. biến nạp, tải nạp và tiếp hợp.
  • D. đột biến, biến nạp, và tiếp hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA