• Câu hỏi:

  Belgian/ call/ Etienne Lenoir/ make/ the first/ motor car

  • A. A Belgian made the first motor car called Etienne Lenoir.
  • B. The first motor car was made by a Belgian called Etienne Lenoir.
  • C. The first motor car was called a Belgian made by Etienne Lenoir.
  • D. A Belgian called Etienne Lenoir was made the first motor car.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC