YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Báo cáo thường được sử dụng để:

  • A. Thể hiện được sự so sánh  và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu
  • B. Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định
  • C. A và B đều đúng
  • D. A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA