ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Bánh xe của  một ô tô du lịch có bán kính 25cm. Nếu xe chạy với vận tốc 54km/h và lấy π ~ 3,14 thì số vòng quay bánh xe của mỗi một giờ là:

  A. 3439,5       B. 1719,7       C. 34395        D.17197

  • A. 3439,5  
  • B. 1719,7
  • C. 34395 
  • D. 17197

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C. 34395

  r = 25cm => d = 50cm = 0,5m

  Quãng đường mà bánh xe đi được trong 1 giờ:

  s = v.t = 541 = 54 km = 54.000m

  Chu vi một vòng quay: 3,14 x 0,5 = 1,57m

  Số vòng quay : 54000/1,57 = 34395 vòng

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE