YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bản Tuyên ngôn Độc lập có thể chia thành mấy phần?  

  • A. Tác phẩm chia làm bốn phần
  • B. Tác phẩm chia làm năm phần
  • C. Tác phẩm chia làm ba phần
  • D. Tác phẩm chia làm hai phần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 44

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF