AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản Tuyên ngôn Độc lập có thể chia thành mấy phần?  

  • A. Tác phẩm chia làm bốn phần
  • B. Tác phẩm chia làm năm phần
  • C. Tác phẩm chia làm ba phần
  • D. Tác phẩm chia làm hai phần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>