AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

  • A. Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.
  • B. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái.
  • C. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân cảu giao tử cái.
  • D. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạp thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) ở hợp tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>