ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bài thơ Tự do được sáng tác vào năm nào?

  • A. Mùa hè năm 1940.
  • B. Mùa hè năm 1941.
  • C. Mùa hè năm 1942.
  • D. Mùa hè năm 1943.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1