YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bài thơ Tự do được sáng tác vào năm nào?

  • A. Mùa hè năm 1940.
  • B. Mùa hè năm 1941.
  • C. Mùa hè năm 1942.
  • D. Mùa hè năm 1943.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON