• Câu hỏi:

  Ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá để?

  • A. lấy thức ăn.
  • B. được bảo vệ.
  • C. trốn kẻ thù
  • D. phán tán nòi giống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC