AMBIENT
 • Câu hỏi:

  At the animal hospital, they take care of _______ .

  • A. anything from birds to bears
  • B. sick and injured animal
  • C. ordinary members of the public
  • D. a & b are correct

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA