ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Anilin là một chất lỏng không màu, rất độc, rất ít tan trong nước (ở nhiệt độ thường, 100 gam nước hoà tan được 3,04 gam anilin). Anilin có khối lượng riêng 1,02g/ml. Lấy 9,3 ml anilin cho tác dụng hoàn toàn với lượng nước brom có dư, khối lượng chất không tan thu được là?

  • A. 33,0
  • B. 33,66
  • C. 6,33
  • D. 60,3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có n anilin bằng 0,102.
  Suy ra m 2,4,6-tribromanilin bằng 33,66g

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42247

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1