RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây? 

  • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
  • B. Không hứng được trên màn
  • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
  • D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA