AMBIENT
 • Exercise 1: Choose the word or phrase - a, b, c or d - that needs correcting.

  Câu hỏi:

  Among us students are many foreigners whose attend language classes at the south campus.

  • A. Among us
  • B. many foreigners
  • C. whose
  • D. at the

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  whose ---> who

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA