ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Althoughhe was very tired, he agreed to help his child with his homework.

  • A. Despite of his tiredness, he agreed to help his child with his homework.
  • B. Tired as he was, he agreed to help his child with his homework.
  • C. Even if feeling very tired, he agreed to help his child with his homework.
  • D. He would have helped his child with his homework if he hadn't been tired.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  Cấu trúc "Although he was very tired..." = "Tired as he was": Mặc dù rất mệt mỏi

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1