AMBIENT
 • Câu hỏi:

  All of the following statements are mentioned EXCEPT ______.

   

  • A. People celebrate Thanksgiving to thank God
  • B. People usually have traditional dinners on Thanksgiving
  • C. There are lots of entertainments on Thanksgiving
  • D. People go to churches for religious services on Thanksgiving.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>