AMBIENT
 • Câu hỏi:

  All fossil fuels are ______ resources that cannot be replaced after use.

  • A. unlimited
  • B. renewable
  • C. available
  • D. non-renewable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  non-renewable: không thể tái tạo

  Dịch: Tất cả nguồn năng lượng hóa thạch là nguồn năng lượng không thể tái tạo vì nó không thể thay thế sau khi sử dụng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>