AMBIENT
 • Câu hỏi:

  After Bugsy Siegel was murdered, ......................

  • A. no one wanted to go to Las Vegas
  • B. the first casino was built
  • C. Las Vegas was more famous
  • D. people went to Las Vegas to see atomic bomb tests

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>