• Câu hỏi:

  According to the writer,______________

  • A. the village now has no local character.
  • B. all the new houses are the same style.
  • C. the village is more tidy than it used to.
  • D. the village has become nothing but a suburb.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC