YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  According to the text, women in the 21st century ________.

  • A. do not have to do housework any more
  • B. are still the victims of family violence in some rural areas
  • C. get help from their husbands with all housework
  • D. spend less than 12 hours working outside the home and doing housework

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA