MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  According to the second paragraph, by the middle of the 20 century _____.

  • A. whale population was the most crowded in marine life
  • B. whale hunting was illegal
  • C. whale population increased dramatically
  • D. whaling was not restricted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA