AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage Pilgrims are ______.

  • A. people who travelled to America by ships
  • B. trips that religious people make to a holy place
  • C. people who left their home and went to live in North America in the early 17th century
  • D. Native Americans who live in North America

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>