ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, ________.

  • A. it takes a lot of time to make close friendships
  • B. we can go out and choose a good friend easily
  • C. best friends have good and bad times
  • D. It’s very difficult to make lasting friendships
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu A: " Mất nhiều thời gian để có một tình bạn thân"

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 6962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1