ADMICRO
 • Câu hỏi:

  According to the first paragraph, _______.

  • A. the opening and closing ceremonies were hold in the stadiums of Manila
  • B. only four of eleven participating countries got medals
  • C. the 23rd SEA Games had been over by the end of November, 2005
  • D. the number of audience in the 23rd SEA Games was about 200,000 people

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE