AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A lack of cross-cultural awareness can result in misinterpretation, .....

  • A. that offense may cause
  • B. which may cause offense
  • C. those may cause offense
  • D. for which may cause offense

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>