YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  A: “Do you have a copy of The Last Leaf?”

  B: “You are ______ luck. I have just one copy left.”

  • A. of
  • B. with
  • C. in
  • D. at

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Giới từ

  Giải thích: to be in luck: may mắn

  Tạm dịch: A: “ Bạn có bản photo của Chiếc Lá Cuối Cùng không?” – B: “Bạn may mắn đấy. Tôi chỉ còn lại 1 bản duy nhất.”

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 96990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON