• Câu hỏi:

  Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng

  • A. 2Fe   +  3H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3   + 3H2
  • B. 2Fe   +  6H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3   +  3SO2↑  +  6H2O
  • C. 2Fe   +  6H2SO4 đặc, nóng →  Fe2(SO4)3   +  3SO2↑  +  6H2O
  • D. 2Fe   +  6H2SO4 đặc, nguội → Fe2(SO4)3   +  3SO2↑  +  6H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC