AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.

  • A. 1240kg/m3
  • B. 1200kg/m3
  • C. 1111,1kg/m3
  • D. 1000kg/m3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  V = 900cm3 = 0,0009 m3; m = 1kg => D =?

  Khối lượng riêng của bột giặt

  \(D = \frac{m}{V} = \frac{1}{{0,0009}} = 1111,1kg/{m^3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>