AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Ý nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

   

  • A. Mật độ dân số tương đối thấp  
  • B. Điều kiện giao thông tương đối thuận lợi  
  • C. Tập trung rất nhiều cơ sở công nghiệp chế biến
    
  • D. Dân có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>