YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Ý nào không đúng với vùng Đông Nam Bộ 

   

  • A.  Giá trị sản lượng nông nghiệp lớn nhất cả nước
  • B.   Cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước
  • C.  Vùng kinh tế năng động nhất cả nước
  • D.  Giá trị sản lượng công nghiệp lớn nhất cả nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA