AMBIENT
 • Câu hỏi:

   What do you think the passage is mainly about?

  • A. Recent dressing habit in Great Britain and the United States.
  • B. The reason why informal clothing is popular in the UK and USA.
  • C. When we should wear in a formal way.
  • D. Where we should wear in a formal way.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA