• Câu hỏi:

   Vai trò của trồng trọt là:

  • A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi
  • B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
  • C. Cung cấp nông sản cho sản xuất
  • D. Tất cả các ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC