ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Trong hiện trượng giao thoa sóng trên mặt nước với bước sóng là l. Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng 

  • A. \({\rm{\lambda }}\)
  • B. \(\frac{{\rm{\lambda }}}{2}\)
  • C. \(\frac{{\rm{\lambda }}}{4}\)
  • D. \(\frac{{\rm{\lambda }}}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON