• Câu hỏi:

   Trong các dãy số \({u_n} =  - n;{v_n} = {n^2} + \frac{1}{n};{x_n} = {2^n};{y_n} = \frac{n}{{{n^2} + 1}}\) có bao nhiêu dãy số bị chặn trên?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \({u_n} =  - n \le  - 1;{y_n} = \frac{n}{{{n^2} + 1}} \le \frac{1}{2}\) với mọi \(n \ge 1\) nên có 2 dãy bị chặn trên

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC