YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  _______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.

  • A. Before left 
  • B. Before he leaves
  • C. Before leaving
  • D. Before he will leave

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA