AMBIENT
 • Exercise 1: From the four words or phrases - a, b, c or d - choose the one that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  _____, that runner is likely to be the first one chosen.

  • A. Because agile and rapid
  • B. Although she is agile and fast
  • C. Due to her agility and speed
  • D. Despite her agility and speed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>