• Câu hỏi:

   So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất. Nguyên nhân chính là : 

   

  • A. Huế là nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất nước ta  
  • B. Huế có lượng mưa lớn nhưng bốc hơi ít do mưa nhiều vào mùa thu đông  
  • C. Huế có lượng mưa không lớn nhưng mưa thu đông nên ít bốc hơi  
  • D. Huế có lượng mưa khá lớn nhưng mùa mưa trùng với mùa lạnh nên ít bốc hơi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC