AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì: 

   

  • A. Số lượng lao động cần giải quyết việc làm hằng năm cao hơn số việc làm mới  
  • B. Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển
  • C. Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động chưa cao  
  • D. Tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm trên cả nước còn rất lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>