AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự  hình thành hai giai cấp mới, đó là:

  • A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến
  • B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản
  • C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản
  • D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>