AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Một xe máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ là 500N. Độ lớn của lực ma sát là: 

  • A.  500N
  • B. Nhỏ hơn 500N
  • C. Lớn hơn 500
  • D. Chưa thể tính được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA