AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Mật độ dân số của đồng bằng sông Hồng năm 2006 là (người/km²) 

  • A. 1225
  • B. 1522
  • C. 1252
  • D. 1223 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>