AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Hai hệ thống con sông nào là nguồn cung cấp phù sa cho Đồng bằng sông Cửu Long?  

  • A.  Sông Tiền và sông Hậu
  • B. Sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long  
  • C. Sông Rạch Miễu, sông Hậu
  • D. Sông Tiền, Sông Cái  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA