ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Đường thẳng y = 3x + m là tiếp tuyến của đường cong y = x3+ 2 khi m bằng

  • A. 1 hoặc -1
  • B. 3 hoặc -3 
  • C.  hoặc 0
  • D. 2 hoặc -2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có y' = 3x2 . Đường thẳng y = 3x + m là tiếp tuyến của đường cong y = x3 + 2 nên

  \(y' = 3 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1 \Rightarrow y = 3\\
  x =  - 1 \Rightarrow y = 1
  \end{array} \right.\)

  Tiếp tuyến của đường cong tại A(1;3) là y=3x.

  Tiếp tuyến của đường cong tại B(-1;1) là y=3x+4.

  Do đó m ∈ {0; 4}

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1