AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đây là đặc điểm quan trọng nhất của địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố khác

  • A. Chạy dài suốt lãnh thổ từ bắc đến nam
  • B. Đồi núi thấp chiếm ưu thế tuyệt đối
  • C. Núi nước ta có địa hình hiểm trở
  • D. Núi nước ta có sự phân bậc rõ ràng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>